Om oss

Vad är Teknologföreningen?

Teknologföreningen (TF) är den svenskspråkiga nationen vid Aalto-universitetet. Alla svenskspråkiga studeranden, eller de studeranden som har ett intresse för det svenska språket vid Aalto-universitetet kan bli medlemmar av Teknologföreningen. 

Verksamheten grundar sig på ideellt arbete och fungerar tack vare medlemmarnas frivilliga insatser. Funktionärs- och kommittéverksamheten hör till de viktigaste arbetsinsatserna och aktiverar många medlemmar.

Läs mer om Teknologföreningen på vår hemsida: teknologforeningen.fi.

Kontakta oss gällande nätbutiken och våra prylar på sekreterare@tf.fi.